Invoering herziening kwalificatiestructuur

Documenten

Definitief: stappenplan en raamwerken voor het ontwikkelen van examens van keuzedelen
Presentatie MBO Raad over een leven lang ontwikkelen en de rol van certificaten
Presentatie OCW over mbo certificaten
De handreiking geeft een overzicht van de beschikbare informatie over mbo-certificaten.
Servicedocument keuzedelen Engels geldig vanaf 1 augustus 2017
Presentaties ambassadeursbijeenkomst 2017

Pagina's