Invoering herziening kwalificatiestructuur

Documenten

De MBO Raad heeft in samenspraak met het Steunpunt taal en rekenen mbo voor docenten en studenten een aantal clips ontwikkeld. Doel van de clips is om op een aansprekende manier mbo-studenten bewust te maken dat rekenen een belangrijk onderdeel is van hun
Portfolio-examen voor het keuzedeel Voorbereiding hbo
Good practice Graafschap College: eigen format als aanvulling op Handreiking: voorwaarden voor deelname aan keuzedelen
Wat zijn de criteria om de uitvoerbaarheid van een keuzedeel te bepalen? Een checklist!
Handreiking: voorwaarden voor deelname aan keuzedelen
Keuzedelen voorbereiding havo: wat te doen?
Enquête met als doel een eerste beeld te krijgen hoe opleidingen zich voorbereiden op de examinering van keuzedelen en welke ervaringen opleidingen hiermee al hebben opgedaan.

Pagina's