Invoering herziening kwalificatiestructuur

Vergelijkingstool: Herzien en huidige kwalificatiedossiers

21-08-2015

Vergelijkingstool: Herzien en huidige kwalificatiedossiers

Kwalificatiedossiers zijn met het herziene model in een nieuw jasje gestoken. Ondanks de nieuwe ‘look’ zal de inhoud niet sterk gewijzigd zijn. Als dat zo is, kan het helpen om een vergelijking te maken tussen het herziene dossier en het huidige dossier.

Waarvoor is de vergelijkingstool bruikbaar?
In deze vergelijkingstool zijn alle stappen opgenomen om:

  1. vooraf te bepalen of een vergelijking zinvol is
  2. met een quickscan zicht te krijgen op de inhoudelijke wijzigingen;
  3. een uitgebreide vergelijking te maken voor het aanpassen van bijvoorbeeld onderwijs- en examenmateriaal op detailniveau.

Hoe is deze handreiking te gebruiken?
Voor ontwikkelaars van onderwijs en examens is het prettig om te weten wat de impact is van een herzien kwalificatiedossier voor het onderwijs en de examinering. Wanneer de opdracht is om na te gaan wat er inhoudelijk gewijzigd is, dan biedt deze vergelijkingstool uitkomst.

Voor het gebruik van de vergelijkingstool is kennis van het herziene model noodzakelijk. De ‘Leeswijzer: Model kwalificatiedossier’ levert deze kennisbasis. Een volledige vergelijking van dossiers is een intensief proces. Het Servicepunt IHKS faciliteert de verspreiding van gemaakte vergelijkingen. Mail gerust info@ihks.nl, zodat uw vergelijkingen op www.ihks.nl gepubliceerd worden.

 

Reactie toevoegen