Invoering herziening kwalificatiestructuur

Uitkomsten enquete keuzedelen en examinering april 2017

12-05-2017

Uitkomsten enquete keuzedelen en examinering april 2017

De MBO Raad heeft een enquête uitgezet met als doel een eerste beeld te krijgen hoe opleidingen zich voorbereiden op de examinering van keuzedelen en welke ervaringen opleidingen hiermee al hebben opgedaan. De enquête is uitgezet onder de contactpersonen van het Servicepunt examinering mbo, de ambassadeurs van het Servicepunt IHKS en leden van de verschillende bedrijfstakgroepen.

De resultaten van deze enquête worden gebruikt voor input van beleid en ondersteuning aan scholen door de Servicepunten Examinering en IHKS. In de enquête is gevraagd welke voorbereidingen opleidingen hebben getroffen. Ook naar de mening over het examineren van keuzedelen wordt gevraagd. De resultaten zijn anoniem verwerkt.

Reactie toevoegen