Invoering herziening kwalificatiestructuur

Tutorial Analyse Beroepstaaltaken Herzien KD

15-09-2016

Tutorial Analyse Beroepstaaltaken Herzien KD

Het overzicht beroepstaaltaken brengt in beeld waar het KD integratiemogelijkheden biedt voor taal- en vakonderwijs. Met de stappen beschreven in deze tutorial stelt u vast  in welke mate het beroep zich leent voor gelijktijdige taal en vakontwikkeling.

Elementen in de analyse:
Het kwalificatiedossier is doorzocht op basis van zogenaamde signaalwoorden. Dit zijn woorden die verwijzen naar een beroepstaaltaak. In veel gevallen is er sprake van een aantal woorden die bij elkaar verwijzen naar een beroepstaaltaak. Denk bijvoorbeeld aan: informatie, geven, klant.

In de analyse staan alle taaltaken die zijn gevonden. Zichtbaar is het dossier en de kerntaak of het werkproces. Ook kun je zien op basis van welke signaalwoorden de betreffende beroepstaaltaak is gevonden.

Bij elke beroepstaaltaak is een koppeling gemaakt met een onderdeel van het referentieniveau Nederlands.

Het overzicht beroepstaaltaken