Invoering herziening kwalificatiestructuur

Toolkit: Studenten informeren over keuzedelen

25-02-2016

Toolkit: Studenten informeren over keuzedelen

Studenten die vanaf augustus 2016 starten met een opleiding krijgen te maken met keuzedelen. Het is belangrijk om studenten in aanloop naar hun keuze goed te informeren over de mogelijkheden die keuzedelen bieden en hun te begeleiden bij deze keuze. In dit artikel vindt u materiaal dat u kunt gebruiken voor het informeren van de student. Ook vindt u op deze pagina handreikingen om het keuzeproces en de begeleiding van studenten een impuls te geven.

Hoe is het materiaal ontstaan?
Vanuit de scholen werd aangegeven dat er behoefte is aan goed bronmateriaal over keuzedelen dat ingezet kan worden in de richting van de student. Het bronmateriaal moet vervolgens ingepast kunnen worden in de eigen communicatie. Daarnaast werd uitgesproken dat er bij veel scholen nog een flinke slag te maken is in het nadenken over het informeren en begeleiden van de studenten in het keuzeproces.

Het materiaal in dit artikel is ontwikkeld door afgevaardigden van de scholen. Afgevaardigden die een verantwoordelijkheid hebben bij de implementatie van de herziening binnen de eigen school en/of die een verantwoordelijkheid hebben voor de communicatie over de herziening binnen de school, waaronder de ambassadeurs ihks. Ook waren verschillende studenten en JOB aangehaakt bij het ontwikkelproces.

Het materiaal
In verschillende bijeenkomsten met afgevaardigden van de scholen en studenten gewerkt aan het materiaal. Het resultaat is als volgt:

Materiaal dat direct ingezet kan worden in de richting van de student

 

Materiaal dat als hulpmiddel dient om de interne organisatie voor te bereiden op het feit dat studenten geïnformeerd moeten worden tijdens het keuzeproces

 

Het materiaal is generiek en scholen hebben de mogelijkheid om uit het materiaal te pakken wat voor hun handig te gebruiken is.

Presentatie over keuzedelen voor studenten
De presentatie vertelt in de basis over de keuzedelen. U kunt de presentatie gebruiken om studenten te informeren over de keuzedelen. In de presentatie wordt uitgelegd wat keuzedelen zijn, worden voorbeelden gegeven van keuzedelen en wordt ook duidelijk waarover de school de student nog meer kan informeren. U kunt de presentatie aanpassen naar de eigen situatie. Gebruik vooral wat past bij het betreffende informatiemoment. Sommige onderdelen van de presentatie zijn misschien pas in een later stadium interessant voor de student terwijl andere onderdelen al bij de start van de opleiding van belang zijn.

Basistekst keuzedelen voor studenten
Deze tekst kunt u gebruiken om studenten te informeren over de keuzedelen. De tekst kan bijvoorbeeld gebruikt worden op de website of voor een flyer. U kunt de tekst naar eigen inzicht aanpassen of er de dingen uithalen die voor jou handig zijn. In het document staan ook een aantal voorbeelden van keuzedelen.

Keuzeprocesplaat
De nieuwe studenten krijgen in hun opleiding te maken met keuzedelen. Hoe ziet het keuzeproces van de student eruit? Wat zijn belangrijke momenten in het keuzeproces? Hoe faciliteert en informeert de school in het proces? Of wat is ervoor nodig om dat voor elkaar te krijgen? In de keuzeprocesplaat is met de input van de scholen een eerste ingevulde procesplaat gemaakt. U kunt de plaat aanpassen naar de eigen situatie. De plaat is te gebruiken om bijvoorbeeld binnen een team aan de slag te gaan met de voorbereidingen binnen een herzieningsprojectgroep of om de studentenbegeleiders op de hoogte te stellen van wat er komen gaat.

Tips voor voorbereiding studentenbegeleiders
Dit document is bedoeld voor iedereen die verantwoordelijk is voor het voorbereiden van de studentbegeleiders (lob’ers, slb’ers, mentoren, bpv-begeleiders) binnen de school. Ook is het document handig te gebruiken voor de studentenbegeleiders zelf. Het document kan gebruikt worden om begeleiders van de studenten te helpen. Het vertelt hen wat ze moeten weten om de student voor te kunnen bereiden op hun keuze voor keuzedelen. Ook staan er een aantal ideeën genoteerd over de wijze waarop school de informatie kan delen met de studentenbegeleiders.

Zelf mooie voorbeelden
Is bij u op school al mooi materiaal gemaakt om studenten te informeren over keuzedelen? Of heeft u al ideeën over hoe u de interne organisatie hier goed op gaat voorbereiden? Mail info@herzieningmbo.nl / info@ihks.nl.

Trefwoorden
Keuzedelen