Invoering herziening kwalificatiestructuur

Taalspel: Generieke eisen koppelen aan beroepscontext

19-01-2016

Taalspel: Generieke eisen koppelen aan beroepscontext

Het mbo-team taalspel is gemaakt voor onderwijsteams die met elkaar afspraken willen maken over hoe zij taal en beroep meer met elkaar kunnen verbinden.

Hoe werkt het?
Bekijk onderstaand filmpje en u kunt daarna direct aan de slag!