Invoering herziening kwalificatiestructuur

Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijs-beroepskolom

19-06-2015

Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijs-beroepskolom

Het vmbo en het hbo zijn volop in ontwikkeling. Veranderingen in zowel het vmbo als het hbo hebben effect op het mbo. Met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur is het van belang om het aanleverend en afnemend onderwijs in beeld te houden. Daarnaast vinden er diverse veranderingen in de regio plaats (niet alleen bij bedrijven, maar ook bij gemeenten en andere mbo-scholen), die aanleiding kunnen zijn om nieuwe afspraken te maken of bestaande afspraken te verbeteren.

Waarvoor is de handreiking bruikbaar?
Met de handreiking ´Stappenplan: uitgangspunten onderwijsberoepskolom´ kan de mbo-school in kaart brengen welke partners van invloed zijn, welke veranderingen er ook bij deze partners gaande zijn en hoe de school hierop kan aansluiten bij het inrichten van het onderwijs voor de herziene kwalificatiestructuur. Door dit stappenplan in te vullen, ontstaat inzicht in kansen en mogelijkheden. In een schema worden ontwikkelingen centraal gezet, wat dwingt tot het maken van afwegingen en benoemen van uitgangspunten voor de herziening.

Hoe is deze handreiking te gebruiken?
Deze handreiking wordt in principe op het niveau van de instelling of een onderwijseenheid (sector) ingevuld. Eerst wordt de omgeving in beeld gebracht. Vervolgens bekijkt de mbo-school de ontwikkelingen in andere onderwijssectoren; Is bekend welke keuzes daar zijn gemaakt?

Trefwoorden
Vmbohbo