Invoering herziening kwalificatiestructuur

Stappenplan: Ontwerpen opleiding

02-03-2015

Stappenplan: Ontwerpen opleiding

Het ontwerpen van een opleiding is een dynamisch proces waar zowel onderwijs als examinering onderdeel van zijn. Examinering en onderwijs moeten goed op elkaar aansluiten ongeacht het ontwerp van de opleiding.

Waarvoor is deze handreiking bruikbaar?
De invoering van de herziene kwalificatiestructuur betekent dat onderwijs- en examenplannen aangepast moeten worden. Deze handreiking ondersteunt bij het maken van een (aangepast) onderwijsplan en examenplan.

Hoe is deze handreiking te gebruiken?

  • Voordat aan de slag gegaan wordt met deze handreiking, zijn er besluiten genomen voor het herontwerp van de opleiding. Dit zijn de ontwerpkaders. Daarvoor kan de handreiking vastleggen ontwerpkaders worden gebruikt.
  • Het ontwerpen van de opleiding bestaat uit een aantal stappen. De stappen in deze handreiking kunnen eventueel ook  in een andere volgorde worden doorlopen. Deze stappen worden in samenhang met elkaar genomen, een besluit bij de ene stap heeft gevolgen voor een andere stap.
  • Voor het examenplan kan gebruik gemaakt worden van de handreikingen van de procesarchitectuur examinering.
  • Deze handreiking bevat een voorbeeld format voor het onderwijsplan. Deze kan zodanig aangepast worden dat het aansluit bij de wensen van de eigen instelling en opleiding.
  • Het onderwijsplan en examenplan bieden de basis voor het verdere ontwerp van de opleiding voor zowel studenten van de bol, bbl als van contractactiviteiten.