Invoering herziening kwalificatiestructuur

Stappenplan: Omgaan met generieke en beroepsspecifieke eisen mvt in de herziene kwalificatiedossiers

18-11-2015

Stappenplan: Omgaan met generieke en beroepsspecifieke eisen mvt in de herziene kwalificatiedossiers

Alle mbo-4 opleidingen kennen generieke eisen Engels. Voor alle mbo-opleidingen kan er binnen de beroepspecifieke eisen (kerntaken/werkprocessen) sprake zijn van eisen aan moderne vreemde talen (voortaan: mvt). Rond het onderwijs en de examinering hiervan leven veel vragen.

De netwerken van het Servicepunt examinering mbo, het Steunpunt taal en rekenen MBO en CINOP, inventariseerden vragen over dit onderwerp en bespraken deze vragen in een bijeenkomst met docenten en beleidsmedewerkers. Op basis van deze input kwam dit stappenplan met achtergrondinformatie tot stand.

U kunt het gebruiken om de juiste afwegingen te maken en beslissingen te nemen en te onderbouwen rond de inrichting en uitvoering van de generieke en beroepsspecifieke examinering van de mvt.