Invoering herziening kwalificatiestructuur

Stappenplan: Aanbod keuzedelen bepalen

24-08-2015

Stappenplan: Aanbod keuzedelen bepalen

Keuzedelen zijn een nieuw element in de herziene kwalificatiestructuur. Een mbo-school dient vanaf 1 augustus 2016 keuzedelen aan studenten aan te bieden, zodat hij/zij aan zijn/haar keuzedeelverplichting kan voldoen. De student moet daarbij wel een keuze hebben.
 
Waarvoor is de handreiking bruikbaar?
Deze handreiking kan gebruikt worden bij het vormgeven van een passend aanbod van keuzedelen. Het ‘Stappenplan aanbod van keuzedelen bepalen’ is bedoeld voor betrokkenen die verantwoordelijk zijn voor het bepalen van dit aanbod. De beantwoording leidt tot een beargumenteerd advies voor, dat past binnen de kaders van de wet en de visie van de onderwijsinstelling.
 
Hoe is deze handreiking te gebruiken?
Het stappenplan helpt om op een planmatige wijze alle factoren mee te nemen die een rol (kunnen) spelen bij het bepalen van een aanbod voor keuzedelen. Voor het invullen van dit stappenplan is het belangrijk om te weten welke wettelijke kaders er zijn.

De vragen in het stappenplan verduidelijken met welke kaders vanuit de onderwijsinstelling rekening gehouden moet worden. Dit is uiteraard per onderwijsinstelling verschillend: het stappenplan biedt met de vragen een leidraad om het instellingskader helder te krijgen. Vanuit dit perspectief kan stapsgewijs doorlopen en bekeken worden welke afwegingen leiden tot een geschikt aanbod van keuzedelen.

Reactie toevoegen