Invoering herziening kwalificatiestructuur

Servicedocument onderwijsovereenkomst (OOK)

13-10-2016StatusGevalideerd

Servicedocument onderwijsovereenkomst (OOK)

Per 1 augustus 2016 worden de herziene kwalificatiedossiers en de bijbehorende keuzedelen ingevoerd. Alle scholen gaan starten met het aanbieden van de herziene kwalificatiedossiers en ook met het aanbieden van de keuzedelen.

Het servicedocument onderwijsovereenkomst 2016-2017 is aangevuld met informatie over de gevolgen van de invoering van de herziene kwalificatiedossiers, en met name de keuzedelen, voor de onderwijsovereenkomst. In het servicedocument staat hoe de keuzedelen op de onderwijsovereenkomst moeten worden vermeld. Dit komt ook terug in het voorbeeldmodel onderwijsovereenkomst en het voorbeeldmodel opleidingsblad.

Het servicedocument onderwijsovereenkomst geeft een toelichting op de wet- en regelgeving die de onderwijsovereenkomst raakt, zoals de eisen die vanuit de WEB aan de onderwijsovereenkomst worden gesteld. Ook bevat dit servicedocument informatie over het verwerken van opleidingsgegevens via het opleidingsblad. Het gaat dan om de minimumeisen die het ministerie van OCW aan de procedure voor het verwerken van deze gegevens stelt en om een voorbeeldmodel voor het opleidingsblad.

In het servicedocument staan ook diverse voorbeeldmodellen: een voorbeeldmodel voor de onderwijsovereenkomst, een voorbeeldbijlage voor de entreeopleiding, een voorbeeldmodel voor de procedure bindend studieadvies en een voorbeeldbijlage voor dit studieadvies.

De MBO Raad heeft het servicedocument afgestemd met het ministerie van OCW en met de JOB.

https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/servicedocument_onderwijsovereenkomst_2016-2017_-_oktober_2016.pdf