Invoering herziening kwalificatiestructuur

Rekenspel: Generieke eisen koppelen aan beroepscontext

06-07-2016

Rekenspel: Generieke eisen koppelen aan beroepscontext

Het mbo-team rekenspel, een kleinere variant van het taalspel, is gemaakt voor onderwijsteams die met elkaar afspraken willen maken over hoe zij rekenen en beroep meer met elkaar kunnen verbinden.

Trefwoorden
Rekenen