Invoering herziening kwalificatiestructuur

Rapport: Evaluatie wet 'Doelmatige Leerwegen' en de herziening van de kwalificatiestructuur. Nulmeting

22-07-2016

Rapport: Evaluatie wet 'Doelmatige Leerwegen' en de herziening van de kwalificatiestructuur. Nulmeting

Momenteel zijn twee belangrijke beleidsinterventies in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aan de orde, namelijk de inwerkingtreding van de wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en de herziening van de kwalificatiestructuur. In een meerjarige evaluatie vanuit NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijs) wordt in beeld gebracht hoe de voortgang van de implementatie van de interventies verloopt, in welke mate de beoogde effecten optreden, welke onbedoelde effecten optreden en hoe de effecten verklaard kunnen worden.

De wet ‘Doelmatige leerwegen’ is ingegaan op 1 augustus 2014. Onderwijsinstellingen zijn voortaan verplicht jongeren direct op het juiste niveau van een mbo-opleiding in te schrijven. Eerder werden jongeren soms gedwongen op een lager opleidingsniveau te starten. Ook worden mbo-opleidingen ingekort.
Algemeen doel van de tweede beleidsinterventie, de herziene kwalificatiestructuur, is het verbeteren van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. De officiële ingangsdatum van deze herziening is het schooljaar 2016-2017. Er wordt echter al geëxperimenteerd met de invoering ervan sinds het huidige schooljaar.

Meer informatie

Onderzoeksrapport Evaluatie wet 'Doelmatige Leerwegen' en de herziening van de kwalificatiestructuur. Nulmeting