Invoering herziening kwalificatiestructuur

Programma van Eisen

20-02-2015

Programma van Eisen

Op de website van saMBO-ICT is het Programma van Eisen (PvE) herziening kwalificatiestructuur gepubliceerd. In dit Programma van Eisen wordt inzichtelijk gemaakt aan welke eisen de systemen van scholen moeten voldoen om de herziening van de kwalificatiestructuur in te kunnen voeren. Het PvE kent vier thema’s: Administratie, Logistiek, Onderwijscatalogus en Koppelvlakken. 

Het Programma van Eisen (3.0)