Invoering herziening kwalificatiestructuur

Presentatie OCW over mbo certificaten

24-04-2017

Presentatie OCW over mbo certificaten

In deze presentatie geeft OCW uitleg over de achtergronden en aanpak van certificaten in het mbo.