Invoering herziening kwalificatiestructuur

Presentatie MBO Raad over een leven lang ontwikkelen en de rol van certificaten

24-04-2017

Presentatie MBO Raad over een leven lang ontwikkelen en de rol van certificaten

Welke rol ziet de MBO Raad weggelegd voor het mbo in leven lang ontwikkelen? Welke plek nemen mbo-certificaten hierin in?