Invoering herziening kwalificatiestructuur

Presentatie en handreiking: Informeren van leerbedrijven over de herziening

04-09-2015

Presentatie en handreiking: Informeren van leerbedrijven over de herziening

Vanaf 1 augustus 2016 starten alle mbo-opleidingen op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers. Over deze herziening van de kwalificatiestructuur en de gevolgen daarvan informeren de mbo-scholen ook hun leerbedrijven. Het Servicepunt IHKS heeft samen met regie-organisatie HerzieningMBO, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en vertegenwoordigers vanuit de scholen en het bedrijfsleven communicatiemiddelen ontwikkeld die scholen kunnen gebruiken als voorlichting voor leerbedrijven: een PowerPoint-presentatie en een handreiking.

Waarvoor kunt u de presentatie en handreiking gebruiken?
De PowerPoint-presentatie kunt u bijvoorbeeld gebruiken tijdens voorlichtingsbijeenkomsten aan leerbedrijven. Het servicepunt raadt iedere gebruiker van deze presentatie aan om deze goed voor te bereiden. Niet alle sheets zijn relevant voor de geplande voorlichting. U kunt deze sheets dan ook ´verbergen´. De meeste dia´s zijn aangevuld met speaker notes. Tip: deze presentatie bevat verwijzingen naar YouTube-films. Een internetverbinding is bij het geven van deze presentatie wenselijk.

De handreiking is een Word-document met daarin de belangrijkste informatie over de herziening. Dit document bevat beknopte informatie in eenvoudig taalgebruik met zo min mogelijk onderwijsjargon. Uw school kan de handreiking aanvullen met informatie die volgens u relevant is om te communiceren aan uw leerbedrijven. In de handreiking staan hiervoor suggesties.

Kortom
De presentatie kunt u gebruiken:

  • als ondersteuning bij voorlichtingsbijeenkomsten voor leerbedrijven;
  • als extra inhoudelijk informatie op de website van de school.

 

De handreiking kunt u gebruiken:
  • als brief aan leerbedrijven waarmee uw school samenwerkt;
  • als begeleidend schrijven bij de bpv-overeenkomst;
  • als extra informatie na een voorlichtingsbijeenkomst voor leerbedrijven.

 

Als u de communicatiemiddelen in .ppt en .docx wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@ihks.nl.