Invoering herziening kwalificatiestructuur

Overzicht: ‘Activiteiten examinering’ bedrijfstakgroepen MBO Raad

24-11-2016

Overzicht: ‘Activiteiten examinering’ bedrijfstakgroepen MBO Raad

De bedrijfstakgroepen (btg’s) van de MBO Raad werken aan de kwaliteit van de examinering in hun branche of bedrijfstak. Hoe? In het overzicht vindt u hun projecten die in het kader van het project ‘Professionalisering examenfunctionarissen en examinering’ worden gesubsidieerd. Van elk project zijn een korte beschrijving en de beoogde projectresultaten opgenomen. Het gaat om projecten om de examenkwaliteit te verbeteren of de examinering voor te bereiden en in te richten voor de herziene kwalificatiedossiers.

Publicatie Samen werken aan examens
Een groot aantal van de examenproducten zijn afgerond en gepubliceerd. Om inzichtelijk te krijgen wat er zoal is opgeleverd is in november 2016 de publicatie 'Samen werken aan examens' uitgebracht.