Invoering herziening kwalificatiestructuur

Niet-gekoppelde keuzedelen? Even spieken…

17-11-2016

Niet-gekoppelde keuzedelen? Even spieken…

Dit spiekbriefje van het Servicepunt IHKS geeft in één oogopslag de aandachtspunten bij niet-gekoppelde keuzedelen weer. Uitgebreidere informatie vindt u op www.ihks.nl.