Invoering herziening kwalificatiestructuur

Leeswijzer: Model kwalificatiedossier

25-08-2015

Leeswijzer: Model kwalificatiedossier

Welke informatie staat in het model kwalificatiedossiers en waar is het te vinden? Dit is belangrijk om aan de slag te gaan met de dossiers, die de basis vormen voor onderwijs en examinering.

Waarvoor is de leeswijzer bruikbaar?

In de leeswijzer zijn alle elementen uit het kwalificatiedossier voor onderwijs en examinering te vinden. Daarnaast biedt deze handreiking een basis om inzicht te krijgen in de overeenkomsten en verschillen tussen de kwalificatiedossiers in het huidig format en de herziene dossiers die geldig zijn vanaf 1 augustus 2016.

Hoe is deze handreiking te gebruiken?

De leeswijzer kan van begin tot eind gelezen worden, maar kan ook vanuit veel gestelde vragen naar een specifiek antwoord leiden. Eerst wordt de opbouw van het kwalificatiedossier beschreven, waarna alle onderdelen uit het dossier afzonderlijk worden behandeld:

  1. Algemene informatie over de kwalificaties in het dossier
  2. Inhoud van het basisdeel
  3. Opbouw van een kerntaak
  4. Generieke onderdelen van het basisdeel
  5. Inhoud van het profieldeel
  6. Beroepsgerichte taal- en rekeneisen

Reactie toevoegen