Invoering herziening kwalificatiestructuur

Keuzedelen voorbereiding havo

21-08-2017StatusGevalideerd

Keuzedelen voorbereiding havo

Vanaf 1 juli 2017 is er een achttal keuzedelen beschikbaar gekomen die zijn gebaseerd op de vavo vakken op havo niveau. Het betreft hier keuzedelen waarbij samenwerking met het voortgezet volwassenen onderwijs (vavo) voor de hand ligt. Onder specifieke voorwaarden kan met behulp van het keuzedeel ook een havo-certificaat worden behaald. Hierover moeten dan tijdig afspraken worden gemaakt met een vavo. In deze handreiking wordt beschreven hoe u deze keuzedelen zodanig kunt inzetten zodat mbo-studenten hier optimaal van kunnen profiteren.

Reacties

Volgens Uw document kunnen de MBOers een vrijstelling verkrijgen. Echter de eisen voor het vak Natuurkunde zijn per eindexamenjaar 2016 verandert en uitgebreid. Dat betekent dat MBOers met HAVO diploma met vak Natuurkunde van voor Eindexamenjaar 2016 dus geen vrijstelling kunnen verkrijgen. Het vak Natuurkunde HAVO van voor 2016 voldoet niet meer aan het huidige vak Natuurkunde HAVO. Met vriendelijke groeten Niels Nelson

Het kostte wat tijd, maar we hebben het nagevraagd: HAVO certificaten (en de daarbij behorende cijferlijst) blijven 10 jaar geldig ongeacht de exameninhoud. Alleen bij een stelselwijziging wordt door het ministerie een overgangsregeling opgesteld. Dat is nu niet het geval, dus de mogelijkheden voor vrijstelling, zoals beschreven in de handreiking 'Keuzedelen voorbereiding havo', blijven ongewijzigd.

Reactie toevoegen