Invoering herziening kwalificatiestructuur

Keuzedelen & examinering? Even spieken...

15-11-2016

Keuzedelen & examinering? Even spieken...

Dit spiekbriefje van het Servicepunt IHKS en het Servicepunt examinering mbo geeft in één oogopslag de aandachtspunten bij de examinering van keuzedelen weer. Uitgebreidere informatie over de herziene kwalificatiestructuur, keuzedelen en examinering vindt u op www.ihks.nl en www.examineringmbo.nl.