Invoering herziening kwalificatiestructuur

Handreiking: Visie op keuzedelen

25-02-2015

Handreiking: Visie op keuzedelen

Heel veel mbo-scholen oriënteren zich op de keuzedelen, waarmee nog nauwelijks ervaring is opgedaan. Volledig uitgewerkte, geprogrammeerde en geëxamineerde voorbeelden van keuzedelen zijn nog niet voor handen. Daarom heeft de werkgroep ‘Keuzedelen’ in kaart gebracht hoe drie verschillende onderwijsvisies invloed hebben op keuzes wat betreft het aanbod, de invulling en programmering van keuzedelen.

Waarvoor is de handreiking bruikbaar?
Deze handreiking kan gebruikt worden voor visievorming en geeft een grof beeld van de consequenties voor het aanbod, de invulling en de programmering van keuzedelen van verschillende keuzes op basis van de onderwijsvisie.
Aan de hand van drie uiteenlopende onderwijsvisies zijn verschillende keuzes en consequenties uitgewerkt. Ideeën over keuzedelen en mogelijke afwegingen komen per visie aan bod. In de praktijk zullen mbo-scholen een mix van deze visies in zich hebben.

Hoe is deze handreiking te gebruiken?
Bekijk de verschillende visies, karakteriseer de eigen visie en bekijk welke implicaties deze visie heeft op de implementatie kan keuzedelen. Door een combinatie van visies ontstaat een eigen schoolvisie. Mogelijk kan het schema aangevuld worden met ‘eigen’ schurende vragen.
Deze handreiking is bedoeld voor betrokkenen die advies geven of beslissingen nemen voor het implementeren van keuzedelen.