Invoering herziening kwalificatiestructuur

Handreiking: Veelgestelde vragen taal & rekenen

24-03-2015

Handreiking: Veelgestelde vragen taal & rekenen

Voor een mbo kwalificatie gelden generieke en beroepsspecifieke eisen. Rond de examinering van generieke en beroepsspecifieke taal- en rekeneisen leven veel vragen. Er is bij scholen behoefte aan duidelijkheid hoe de beroepsspecifieke eisen in de herziene kwalificatiedossiers zijn opgenomen en hoe de relatie met de generieke eisen in de nieuwe situatie zal zijn. Het servicepunt IHKS verzamelde de meest gestelde vragen over dit onderwerp. Van onderscheid tussen generieke en beroepsspecifieke eisen is ook sprake in de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. In dit document wordt daarom in bepaalde gevallen gerefereerd aan deze situatie.

Waarvoor is de handreiking bruikbaar?
Deze handreiking geeft antwoord op een aantal concrete vragen rondom generieke en beroepsspecifieke taal- en rekeneisen en kan gebruikt worden als naslagwerk voor  leden van examencommissies, beleidsmedewerkers en docenten  taal en rekenen.

Hoe is deze handreiking te gebruiken?
In deze handreiking wordt antwoord gegeven op vragen. Bij de antwoorden op de vragen wordt verwezen naar externe bronnen die de antwoorden ter onderbouwing. Vaak is dat een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur van het ministerie van OCW).

 

Reacties

ik heb een vraag over het document: verantwoordingsinformatie gerelateerd aan het KD PW. Er was vorig jaar een eerdere versie hiervan waarin Engels voor OA niet vermeld stond, nu staat het er wel in. In het KD PW staat Engels niet expliciet vermeld. Wij krijgen vragen of dit expliciet geëxamineerd moet worden. in het document staat: Het kwalificatiedossier kan een verwijzing bevatten naar de volgende (verantwoordings-)informatie. Dit is geen onderdeel van de kwalificatie-eisen. ik hoor het graag

Beste Irma, Jouw vraag heb ik doorgestuurd naar het servicepunt examinering mbo. Zodra ik een reactie heb, laat ik het je weten! Groeten, Ilona de Bruijne Adviseur Servicepunt IHKS

Beste Irma, Hier volgt het antwoord op uw vraag: "In de herziene dossiers staan de beroepsspecifieke eisen beschreven in het basis- en/of profieldeel. Ze kunnen staan bij vakkennis en vaardigheden of benoemd in het werkproces. De eisen, zoals beschreven in basis- en profiel, zijn de eisen die je moet examineren. De verantwoordingsinformatie is ter ondersteuning van de eisen die beschreven staan in basis & profiel. Over het mvt eisen in de herziene dossiers hebben wij ook een stappenplan beschreven, deze vind je hier: http://www.ihks.nl/document/stappenplan-omgaan-met-generieke-en-beroepsspecifieke-eisen-mvt-de-herziene. In de kwalificatie OA staat Engels 1 maal beschreven bij de vakkennis en vaardigheden. Op basis daarvan, met ondersteuning van de info uit het verantwoordingsdocument, bepaal je het beleid voor onderwijs en examinering van Engels (voor die opleiding). Met vriendelijke groet, Annet Feijen Adviseur Servicepunt examinering mbo"

Is er een overzicht beschikbaar van kwalificaties waar er beroepsspecifieke eisen zijn t.a.v. Nederlands, mvt en rekenen? Zou wel "handig" zijn!

Beste Walter, Nee, een overzicht van kwalificaties waar beroepsspecifieke eisen t.a.v. Nederlands, mvt en rekenen staan, is er niet. U kunt voor mvt's in de verantwoordingsinformatie bij de kwalificatiedossiers kijken. Wellicht fijn om te horen: voor Nederlands zijn we een instrument aan het maken waarin eenvoudig de taaleisen te vinden zijn. Vriendelijke groeten, Ilona de Bruijne (Adviseur Servicepunt IHKS)