Invoering herziening kwalificatiestructuur

Handreiking: startpositie bepalen voor herziening

25-02-2015

Handreiking: startpositie bepalen voor herziening

Deze handreiking is een startdocument en bevat een eerste oriëntatie op de aanpassingen die nodig of gewenst zijn om onderwijs en examinering aan te laten sluiten bij de herziene kwalificatiestructuur. De verandering is afhankelijk van de gewenste kwaliteitsslag die de school/ het team wil maken en de grootte van de (inhoudelijke) wijzigingen in de herziene kwalificatiedossiers ten opzichte van de huidige kwalificatiedossiers.

Waarvoor is de handreiking bruikbaar?
De herziene kwalificatiestructuur biedt de kans onderwijs en de examinering te evalueren en te verbeteren. Om te bepalen wat de herziening betekent voor de opleiding(en) kan deze handreiking ingezet worden.  Het maakt inzichtelijk welke  veranderingen wenselijk en nodig zijn om de herziene kwalificatiestructuur in te voeren.

Hoe is deze handreiking te gebruiken?
Ter voorbereiding is het van belang inzicht te hebben in:

  1. De landelijke en regionale ontwikkelingen en afspraken en de wettelijke kaders
  2. De hoofdlijnen over hoe en in welke mate de school de opleiding(en) wil verbeteren

Doorloop de stappen in deze handreiking en bepaal welke startpositie van toepassing is. Om acties inzichtelijk te krijgen kan aan het eind van deze handreiking een tabel ingevuld worden.