Invoering herziening kwalificatiestructuur

Handreiking: Rekenbeleid in relatie tot onderwijstijd

26-05-2016

Handreiking: Rekenbeleid in relatie tot onderwijstijd

Bij de invoering van de referentieniveaus Nederlands en rekenen is wettelijk vastgelegd dat studenten in mbo 1, 2 en 3 opleidingen moeten voldoen aan hetzelfde referentieniveau als op het vmbo. Dit betekent dat, wanneer de referentieniveaus in de gehele beroepsonderwijskolom zijn ingevoerd, er op de mbo-niveaus 2 en 3 sprake is van een onderhoudsplicht.

Zes jaar na de invoering van de referentieniveaus, merkt een aantal mbo-opleidingen dat hun studenten het vereiste rekenniveau daadwerkelijk beheersen bij binnenkomst. Hiermee ontstaat de vraag op welke wijze rekenen onderdeel moet zijn van het mbo-onderwijsprogramma. Deze notitie gaat in op vraagstukken rond de onderhoudsplicht en schetst verschillende scenario’s waarbinnen hieraan kan worden voldaan. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het perspectief van onderwijstijd.