Invoering herziening kwalificatiestructuur

Handreiking: Opstellen uitgangspunten IHKS

28-07-2015

Handreiking: Opstellen uitgangspunten IHKS

De herziening van de kwalificatiestructuur is van grote invloed op het onderwijs en dit wordt versterkt door de consequenties van Focus op Vakmanschap. Voor een consistente wijze van implementeren van de herziene structuur moeten dan ook alle uitgangspunten en randvoorwaarden helder zijn. Deze handreiking benoemt de belangrijke aandachtspunten en vragen voor het opstellen/ophalen van de benodigde uitgangspunten.

Waarvoor is dit document bruikbaar?
Dit document bepaalt de startpositie voor het implementatieproces van de herziening kwalificatiestructuur. Het implementatietraject van deze structuur gaat aan de hand van de Procesarchitectuur Herziening (PH) en resulteert in een document waarmee de teams onderwijs kunnen inrichten.
 
Hoe is deze handreiking te gebruiken?
Deze handreiking kan worden gebruikt bij het verzamelen en opstellen van de uitgangspunten en het formuleren van randvoorwaarden voor de invoering van de herziene kwalificatiestructuur. Deze uitgangspunten vormen als het ware de spelregels voor het implementatie-proces. Via de PH kan worden aangeven wie welke rol in het proces heeft (wie, wat, waar, wanneer) en/of welke ruimte teams/verantwoordelijke(n) wel/niet hebben in het implementatieproces.
 

Reactie toevoegen