Invoering herziening kwalificatiestructuur

Handreiking: meer weten over certificaten

24-04-2017

Handreiking: meer weten over certificaten

Eén van de maatregelen om een leven lang ontwikkelen te stimuleren is de introductie van mbo-certificaten. Zo wordt het voor individuen mogelijk om, in het niet-bekostigd onderwijs, onderdelen van mbo-opleidingen te volgen en die af te sluiten met  een mbo-certificaat.  Het gaat om onderdelen die een zelfstandige betekenis op de arbeidsmarkt hebben en bijdragen aan een bredere inzetbaarheid of betere toerusting op veranderende beroepsvereisten van werkenden en werkzoekenden.

De handreiking geeft een overzicht van de beschikbare informatie over mbo-certificaten.