Invoering herziening kwalificatiestructuur

Handreiking: Keuzedelen in de beroepspraktijk

31-05-2016

Handreiking: Keuzedelen in de beroepspraktijk

Sommige keuzedelen zijn zeer geschikt om (grotendeels) in de praktijk te doen. Het is dan nodig om voorbereidingen te treffen: Wat gaat de student doen? Wat wordt van de praktijkopleider verwacht? Hoe ziet de examinering van het keuzedeel eruit?

Waarvoor is de handreiking bruikbaar?
De handreiking kan gebruikt worden bij het uitwerken van een keuzedeel voor uitvoering in de praktijk. Het resultaat van deze uitwerking is een ‘pakket’, waarmee het keuzedeel vorm en inhoud krijgt in de praktijk.

Hoe is deze handreiking te gebruiken?
Deze handreiking is te gebruiken als invuloefening voor de school, mogelijk in samenwerking of in afstemming met de praktijkopleider, om keuzedelen in de praktijk uit te voeren. De handreiking bestaat uit een instructie om:

  • De praktijkopleider te informeren over de bedoeling van het keuzedeel en wat van hem wordt verwacht;
  • Een praktijkopdracht te formuleren dan wel een praktijkopdracht ‘in te kleuren’ voor de specifieke context van het leerbedrijf;
  • Examentermen te beschrijven als richtlijn voor examinering, maar ook als uitgangspunt voor onderwijs(opdrachten);
  • Examinering te beschrijven om een keuze te maken voor een passende examenvorm en beoordelingscriteria.