Invoering herziening kwalificatiestructuur

Handreiking: Inspiratiedocument brede niveau 2-opleidingen

11-01-2016

Handreiking: Inspiratiedocument brede niveau 2-opleidingen

In een aantal regio’s in Nederland onderzoeken mbo-scholen de mogelijkheid voor het aanbieden van brede niveau 2-opleidingen of organiseren al varianten.

Deze notitie bevat een oriëntatie op de aanpassingen die nodig of gewenst zijn om brede niveau 2-opleidingen te organiseren.

Reactie toevoegen