Invoering herziening kwalificatiestructuur

Handreiking: Hulpvragen beroepspraktijkvorming

02-02-2016

Handreiking: Hulpvragen beroepspraktijkvorming

De herziening van de kwalificatiestructuur biedt mogelijkheden om ook de beroepspraktijkvorming (bpv) in de school onder de loep te nemen. In deze handreiking vindt u hulpvragen om tot de inrichting van de bpv te komen.

Waarvoor is de handreiking bruikbaar?
Deze handreiking helpt u om op basis van het herziene kwalificatiedossier tot een inrichting van de bpv te komen. Uitgangspunt hierbij is de nieuwe opzet van de kwalificatiestructuur die bestaat uit het basisdeel, het profieldeel en de keuzedelen.

Hoe kunt u deze handreiking gebruiken?
Het is belangrijk dat u onderzoekt welke regels, kaders en besluiten al zijn vastgesteld voor de aanpak van de herziening. Deze kunnen van invloed zijn op de keuzes over de inrichting van de bpv. Deze handreiking bestaat uit een overzicht van hulpvragen en een schaduwdocument. In het schaduwdocument vindt u een aantal invultips.