Invoering herziening kwalificatiestructuur

Handreiking: Examinering en keuzedelen

03-02-2016

Handreiking: Examinering en keuzedelen

Keuzedelen zijn een nieuw examenonderdeel  en daarmee ook een verantwoordelijkheid voor de examencommissie. Wat moet u vastleggen over de examinering van keuzedelen in OER en examenplan? En wat moet de student weten over de examinering van keuzedelen? Daarover gaat deze handreiking.

Hoe is deze handreiking te gebruiken?
De examencommissie is verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van examinering en daarmee ook voor de kwaliteit van de examinering van de keuzedelen. Deze handreiking is te gebruiken bij het opstellen van aanvullingen op de OER, handboek examinering en examenplan voor keuzedelen. De handreiking sluit aan bij de fase van kaders stellen binnen de procesarchitectuur examinering.

Waarvoor is de handreiking bruikbaar?
De handreiking geeft antwoord op de vraag: “Wat communiceert u over keuzedeelverplichting, keuzemogelijkheden en de examinering van de keuzedelen?” (Zie paragraaf: 1. Communiceren over examinering keuzedelen). Daarnaast geeft deze handreiking inzicht in welke zaken u moet vastleggen rondom de examinering van keuzedelen (Zie paragraaf: 2. Vastleggen van examinering van keuzedelen), aangevuld met wat u moet doen in een aantal specifieke situaties, zoals bij doorstroom, vrijstellingen, extra keuzedelen en vorming (Zie paragraaf: 3. Wat te doen bij…?). De handreiking sluit af met een checklist voor de communicatie over het vastleggen van de examinering van keuzedelen (Zie paragraaf: 4. Checklist communicatie en vastleggen van examinering van keuzedelen).