Invoering herziening kwalificatiestructuur

Handreiking en draaiboek workshop: Kiezen van keuzedelen binnen SLB

18-11-2016

Handreiking en draaiboek workshop: Kiezen van keuzedelen binnen SLB

Een student maakt  verschillende keuzes tijdens zijn opleiding. Het kiezen van keuzedelen is er één van. De studieloopbaanbegeleider kan daar een belangrijke rol bij spelen.

Waarvoor is de handreiking bruikbaar?
Welke rol kan de studieloopbaanbegeleider vervullen bij het kiezen van keuzedelen? Dat wordt in deze handreiking per fase in het keuzeproces benoemd. Voor de studieloopbaanbegeleider wordt per fase aangegeven wat hierbij de aandachtspunten zijn.

Hoe is deze handreiking te gebruiken?
Deze handreiking is te gebruiken om studieloopbaanbegeleiders (SLB’ers) te informeren én om hen voor te bereiden op het begeleiden van studenten bij het kiezen van keuzedelen.

De handreiking sluit af met een draaiboek om zelf een workshop vorm te geven voor studieloopbaanbegeleiders.

Trefwoorden
Voorlichting