Invoering herziening kwalificatiestructuur

Handreiking: Denken over keuzedelen in de bbl

15-12-2015

Handreiking: Denken over keuzedelen in de bbl

De uitvoering van keuzedelen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) verdient extra aandacht. De tijd dat bbl-studenten op school zijn is schaars. De begeleide onderwijstijd is hard nodig om aan het vak en de generieke eisen uit de kwalificatie te werken. Op welke wijze kunnen keuzedelen binnen een bbl-opleiding dan wel vormgegeven worden? Deze handreiking geeft een update van wat de werkgroep ‘Keuzedelen in de bbl’ heeft besproken.

NB: Veel van de aandachtspunten die worden genoemd zijn ook van toepassing voor keuzedelen in de bedroepspraktijkvorming (bpv) van de beroepsopleidende leerweg (bol).

Reactie toevoegen