Invoering herziening kwalificatiestructuur

Handreiking: Compensatieregeling keuzedelen woord of cijfer beoordeling

23-05-2016StatusGevalideerd

Handreiking: Compensatieregeling keuzedelen woord of cijfer beoordeling

Welke beoordelingsschaal past bij de examens voor keuzedelen? Voor de opleidingen die starten vanaf 1 augustus 2018 gaat het examenresultaat meetellen voor de slaag-/zakbeslissing. Hiervoor gaat een compensatieregeling gelden. Wat betekent dit voor de keuze voor een beoordelingsschaal?

Waarvoor is de handreiking bruikbaar?
De handreiking is bruikbaar bij het ontwikkelen van het examenbeleid en examens voor keuzedelen. Ook bij het vaststellen of studenten hebben voldaan aan de diploma-eis voor keuzedelen, kan deze handreiking gebruikt worden. De handreiking geeft antwoord op de volgende vragen:

1.Welke waarderingswijzen en beoordelingsschalen mag u toepassen bij de examens voor keuzedelen en de beoordeling ervan?
2.Wat houdt de compensatieregeling voor keuzedelen in?
3.Hoe kan het gemiddelde worden berekend van de examenresultaten voor de keuzedelen als gekozen is voor een waarderingswijze in woorden en welke omzettingstabel kan daarbij worden gebruikt?

Hoe is de handreiking te gebruiken?
De handreiking beschrijft de formele kaders uit het gewijzigde ‘Examen- en kwalificatiebesluit’ en hoe een mbo-school deze kan toepassen. Er zijn keuzemogelijkheden en voorbeelden opgenomen.