Invoering herziening kwalificatiestructuur

Handreiking: checklist uitvoerbare keuzedeel

05-09-2017

Handreiking: checklist uitvoerbare keuzedeel

Iedere opleiding bepaalt zelf het aanbod van keuzedelen waaruit de student kan kiezen. Hierbij is het van belang dat het aanbod niet alleen aantrekkelijk is voor de student, maar ook realiseerbaar voor de school. Een realiseerbaar aanbod van keuzedelen kenmerkt zich door haalbaarheid, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en organiseerbaarheid (hubo). Wat zijn de criteria om de realiseerbaarheid te bepalen?

In de regiobijeenkomsten in mei en juni 2017 hebben de deelnemers zich over deze vraag gebogen met als resultaat een checklist.

Reacties

De Inspectie heeft voor de vakantie tijdens een bijeenkomst van de MBO Raad aangegeven dat zij gaat controleren of de Examencommissie de keuzedelen op overlap heeft gecontroleerd. Betreft de controle alleen het vakgerichte KD of betreft het ook het KD Loopbaan & Burgerschap? Het keuzedeel 'Ondernemend gedrag' heeft bijvoorbeeld een behoorlijke overlap met het deel Loopbaan van het KD Loopbaan & Burgerschap. De handreiking is hier nog niet op de actie van de Inspectie aangepast.

Reactie toevoegen