Invoering herziening kwalificatiestructuur

Handreiking: Beslispunten programmeren en organiseren van keuzedelen

27-02-2015

Handreiking: Beslispunten programmeren en organiseren van keuzedelen

Hoe scholen keuzedelen kunnen programmeren en organiseren is een belangrijke vraag om aan de slag te gaan met keuzedelen. De handreiking ´Beslispunten programmeren en organiseren van keuzedelen´ reikt overwegingen aan ter inspiratie.

Waarvoor is de handreiking bruikbaar?
De handreiking kan gebruikt worden om afgewogen besluiten te maken voor het programmeren en organiseren van keuzedelen. De handreiking maakt inzichtelijk welke gevolgen bepaalde beleidskeuzes hebben voor de programmering en organisatie van keuzedelen. Belangrijkste vraag hierbij is: is het beleid uitvoerbaar?

Hoe is deze handreiking te gebruiken?
Vanuit twee uitersten worden consequenties voor programmering in kaart gebracht:

  1. vanuit het oogpunt van standaardisatie
  2. vanuit het oogpunt flexibiliteit

Door te verkennen waar de opleiding(en) zich in dit spectrum bevindt, ontstaat meer inzicht om wel afgewogen keuzes te kunnen maken voor de programmering van keuzedelen.

Een andere handreiking ‘Visie op keuzedelen vanuit school’ helpt om de kaders vanuit de visie te vertalen naar overwegingen. Daarnaast kan ook de handreiking ‘Stappenplan aanbod bepalen’ zaken aanvullen om scherp te krijgen wat de gewenste situatie vanuit de school is. Informatie over het wat is te vinden in de Facts and Figures keuzedelen.

Reactie toevoegen