Invoering herziening kwalificatiestructuur

Handreiking: Aanbesteding bij inkoop examendiensten

23-11-2016

Handreiking: Aanbesteding bij inkoop examendiensten

Mbo-scholen kopen vaak exameninstrumenten in bij private of commerciële examenleveranciers. Daarnaast bestaan er diverse stichtingen, samenwerkingsverbanden en coöperaties waarin scholen gezamenlijk examens construeren en waarbij zij vervolgens inkopen. In een aantal gevallen moeten scholen bij de inkoop van exameninstrumenten rekening houden met het aanbestedingsrecht. De MBO Raad heeft hiervoor een handreiking laten ontwikkelen.

De handreiking bevat informatie voor (centrale) inkopers bij roc’s en onderwijsmanagers die met inkoop van examendiensten te maken hebben. De handreiking is door Van Benthem & Keulen Advocaten en in samenwerking met het Facilitair Samenwerkingsverband van Roc’s, aoc’s en vakscholen (FSR) en het Servicepunt Examinering mbo ontwikkeld.

Onder een aantal strikte voorwaarden kan het voorkomen dat opdrachten niet aanbesteed hoeven te worden. De MBO Raad zal bij de diverse examenleveranciers en –stichtingen navraag doen of zij voldoen aan deze voorwaarden en de resultaten hiervan op de website van het Servicepunt Examinering mbo publiceren. In januari 2017 zullen de colleges van bestuursleden die gelieerd zijn aan examenstichtingen de resultaten met elkaar bespreken.

Trefwoorden
Examinering