Invoering herziening kwalificatiestructuur

De dossiers

29-02-2016

De dossiers

In de herziene kwalificatiestructuur bestaat een kwalificatiedossier uit een basisdeel en profieldelen. Een basisdeel en een profieldeel samen vormt de kwalificatie. Keuzedelen zijn de ‘plus’ op de kwalificatie en maken de opleiding compleet. 

Wat staat er in het basisdeel?
Het basisdeel is het gemeenschappelijke deel van de kwalificatie-eisen binnen één kwalificatiedossier. De basis van het kwalificatiedossier bestaat uit twee onderdelen:

  • De generieke onderdelen van alle kwalificaties Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels uitsluitend &voor niveau 4),
  • De gemeenschappelijke elementen van kwalificaties van het kwalificatiedossier. Het gaat hier om de overeenkomstige elementen van de beroepen waarop de kwalificaties zijn gebaseerd. Deze zijn beschreven in de vorm van gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen, vakkennis en vaardigheden en kenmerkende houdingsaspecten die alle beroepsbeoefenaren in het betreffende werkveld delen.

 

Wat staat er in het profieldeel?
Profiel en basis samen vormen de kwalificatie binnen het kwalificatiedossier. Het geeft vorm aan de specifieke onderdelen van een kwalificatie die niet gelden voor alle kwalificaties in het dossier. De naam van het profiel wordt vermeld op het diploma.

 

Documenten
Alle herziene kwalificatiedossiers
Regeling vaststelling modellen, instructies en toetsingskader