Invoering herziening kwalificatiestructuur

Cross-over kwalificaties

17-08-2016

Cross-over kwalificaties

Het experiment cross-overs biedt mbo-scholen en het bedrijfsleven de mogelijkheid om samen te werken en beter in te spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het experiment duurt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2025.

Doel
Door het experiment komen er opleidingen voor nieuwe beroepen die op het snijvlak van twee of meer sectoren liggen. De kwalificatie komt tot stand door samenwerking tussen mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven. Zo kunnen ze gerichter inspelen op actuele en innovatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Hoe het werkt
Als uw school een experimentele opleiding met een 'cross-over kwalificatie' wil aanbieden, dan moet u dit aanvragen. De cross-over kwalificatie bestaat uit delen van bestaande kwalificaties van twee of meer domeinen. De aanvraag wordt alleen goedgekeurd als de specifieke beroepsopleiding er nog niet is.

Voorwaarden

 • Voor mbo, niveau 2 tot en met 4 en de opleiding bestaat nog niet.
 • Uw mbo neemt met maximaal 10 experimentele opleidingen deel.
 • De Inspectie heeft geen tekortkomingen geconstateerd bij een bij de aanvraag betrokken domein.
 • De opleiding doet niet mee aan de experimenten 'doorlopende leerlijnen vmbo-mbo' of  'gecombineerde leerwegen bol-bbl'.

Wat moet u doen?
Vraag tussen 1 augustus en 15 september 2017 aan, voor het schooljaar 2018-2019. Gebruik het digitale aanvraagformulier. Informatie vindt u in de handleiding. Bij de regeling van 13 augustus 2016 ziet u het model, de instructie, en het toetsingskader.

Wat moet u voor uw aanvraag doen?

 • Maak een beschrijving van de cross-over kwalificatie: uit welke kwalificaties en delen daarvan deze bestaat en welke keuzedelen u wilt aanbieden.
 • Geef het beroep aan en onderbouw de arbeidsmarktrelevantie ervan.
 • Stel een samenwerkingsovereenkomst op met één of meer bedrijven, waaruit de behoefte aan de kwalificatie blijkt en waarin praktijkplaatsen worden gegarandeerd.
 • Benoem de terugvalopties voor deelnemers die tussentijds stoppen met de experimentele opleiding.
 • Maak een schatting van het aantal cohorten en het verwachte aantal deelnemers per cohort.

Vraagt u aan als vakinstelling of aoc? Dan moet u ook aantonen dat de cross-over opleiding belangrijk is voor de betreffende bedrijfstakken.

Hoe gaat het verder?

 • U krijgt een ontvangstbevestiging van DUO.
 • DUO controleert bij de Onderwijsinspectie of de opleidingen in de cross-over kwalitatief goed zijn.
 • Als dat zo is, stuurt DUO de aanvraag door naar SBB. U krijgt ook hiervan een bevestiging.
 • SBB kijkt of de cross-over iets toevoegt aan het bestaande aanbod (arbeidsmarktrelevantie) en of er voldoende aan het belang van de student is gedacht (stage, terugvaloptie).
 • Positief advies SBB? U krijgt een brief van DUO en kunt beginnen met de uitwerking van de cross-over kwalificatie. U krijgt 9 weken de tijd. De uitwerking stuurt u terug naar DUO.
 • SBB voert een eindtoets uit. U krijgt uiterlijk 1 april 2018 een toekenning of afwijzing.

 

Meer weten?
Bekijk de onderstaande presentatie.