Invoering herziening kwalificatiestructuur

Contact

15-08-2016

Contact

Servicepunt IHKS 
p/a MBO Raad
Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden

T: 0348-75 35 99 (ma-vrij van 09.00-16.00 uur)
M: info@ihks.nl

Medewerkers
Nelleke Lafeber, projectleider
Rini Romme, adviseur

Scilla van Cuijlenborg, adviseur
Gabry Karsdorp, adviseur
Melina Groen, projectmedewerker
Dagmar Brandt, communicatieadviseur

Ambassadeurs IHKS
Het servicepunt werkt samen met centrale contactpersonen op de scholen. Deze ambassadeurs zijn het aanspreekpunt voor (directe) collega’s en het servicepunt ihks. 

Bedrijfstakgroepen
Het servicepunt werkt samen met de beleidsadviseurs van de acht bedrijfstakgroepen (btg) van de MBO Raad. Bekijk de IHKS-initiatieven en projecten van deze btg's.

Partners
Het servicepunt werkt nauw samen met de AOC Raad, het ministerie van OCW (Herziening MBO), SBB, saMBO-ICT en het Servicepunt examinering mbo.

Meer informatie
We hebben een aantal websites op een rijtje gezet, zie 'waar kunt u terecht?.