Invoering herziening kwalificatiestructuur

Communicatie met leerbedrijven

15-08-2016

Communicatie met leerbedrijven

Eén onderdeel bij de invoering van de herziene kwalificatiestructuur is de bpv. Een aantal organisaties heeft communicatiemiddelen ontwikkeld, waarin kort en bondig wordt weergegeven wat voor de bpv hetzelfde blijft en wat er (inhoudelijk) verandert. Het servicepunt heeft deze middelen voor u op een rijtje gezet. 

Over erkenning van leerbedrijven
Sinds 1 augustus 2015 erkent Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) de leerbedrijven. U kunt hier meer over lezen op de website van deze organisatie. Welke gevolgen dit kan hebben voor de scholen, leest u in de folder 'Beroepspraktijkvorming, Stagemarkt en herziening kwalificatiestructuur'.

Verkorte kwalificatiedossiers
Een aantal organisaties heeft voor leerbedrijven beknopte kwalificatiedossiers ontwikkeld. Hierdoor wordt snel duidelijk wat er inhoudelijk aan de herziene dossiers is gewijzigd en wat hetzelfde is gebleven.

Entree
Sector Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem
Sector Voedsel, groen en gastvrijheid

Ook het Servicepunt IHKS heeft in nauwe samenwerking met regie-organisatie HerzieningMBO, SBB en vertegenwoordigers uit het georganiseerd bedrijfsleven en mbo-scholen communicatiemiddelen ontwikkeld. Het gaat om een PowerPoint-presentatie en een handreiking, die scholen kunnen gebruiken bij het informeren van leerbedrijven over de herziening.