Invoering herziening kwalificatiestructuur

Certificaten

19-04-2017

Certificaten

Wie een diploma heeft behaald is klaar om te starten op de arbeidsmarkt. Om inzetbaar te blijven is het echter noodzakelijk dat iedereen zich blijft ontwikkelen. Ontwikkelingen als globalisering, robotisering en technologische innovaties vragen namelijk om een beroepsbevolking die in staat is met veranderingen om te gaan. Een leven lang ontwikkelen is daarom steeds belangrijker. 

Eén van de acties om een leven lang ontwikkelen te stimuleren is de introductie van mbo-certificaten. Vanaf 1 oktober 2016 zijn er 39 keuzedelen aangewezen door de minister waarvoor onderwijsinstellingen een mbo-certificaat mogen uitreiken.

Deze keuzedelen hebben een zelfstandige betekenis op de arbeidsmarkt en kunnen zorgen voor een bredere inzetbaarheid of betere toerusting op veranderende beroepsvereisten van werkenden en werkzoekenden.

Bijlagen: