Invoering herziening kwalificatiestructuur

Ambassadeurs IHKS

28-09-2016

Ambassadeurs IHKS

Het Servicepunt IHKS werkt samen met ambassadeurs IHKS. Dit zijn onze centrale contactpersonen die werkzaam zijn op verschillende mbo-scholen en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen rondom de invoering van de herziene kwalificatiestructuur. Zij zijn ook degene die aanspreekpunt zijn voor (directe) collega’s op school en voor het Servicepunt IHKS.

Bekijk hier het overzicht van de ambassadeurs. Ontbreekt uw school en/of ambassadeur? Neem dan contact op met het Servicepunt IHKS via info@ihks.nl.

Bijeenkomsten
De ambassadeurs IHKS komen vier keer per jaar samen. Benieuwd waar zijn zoal over geïnformeerd worden? Bekijk de presentaties van de bijeenkomsten.

Tevredenheid
In de zomer van 2015 is onder de ambassadeurs een enquête afgenomen om de tevredenheid over het Servicepunt IHKS te meten. Bekijk de resultaten.
Nog vóór de zomervakantie van 2016 is onder een bredere groep, waaronder de ambassadeurs IHKS, een enquête uitgezet. Lees hier de resultaten.