Invoering herziening kwalificatiestructuur

Aanbod

13-01-2015

Aanbod

Scholen bepalen zelf welke keuzedelen worden opgenomen in het onderwijsaanbod. Daarvoor geldt dat roc’s opleidingen mogen aanbieden die gebaseerd zijn op alle kwalificaties van de kwalificatiestructuur. Dat betekent dat scholen in de opleidingen die zij aanbieden ook alle keuzedelen mogen aanbieden die landelijk gekoppeld zijn aan de kwalificaties van die aangeboden opleidingen. 

Vakscholen
Vakscholen en agrarische onderwijscentra (aoc) mogen de opleidingen aanbieden die zijn geregeld in artikel 1.3.2a (vakscholen) en in artikel 1.3.3 (aoc) van de WEB. In de opleidingen die zij aanbieden mogen ze de keuzedelen aanbieden die landelijk zijn gekoppeld aan de kwalificaties van die aangeboden opleidingen.

Niet-bekostigde instellingen
Niet-bekostigde instellingen kunnen een diploma-erkenning voor afzonderlijke opleidingen aanvragen. Met een diploma-erkenning krijgen zij het recht om een bepaalde kwalificatie te verzorgen inclusief de keuzedelen die aan de kwalificatie zijn gekoppeld.

Beschikbare keuzedelen
Alle ontwikkelde en beoordeelde keuzedelen
Aangevraagde keuzedelen en koppelingen