Invoering herziening kwalificatiestructuur

Home

Servicepunt IHKS

De invoering van de herziene kwalificatiestructuur is sinds augustus 2016 een feit, maar op verzoek van de scholen heeft het bestuur van de MBO Raad besloten het Servicepunt IHKS één jaar langer voort te zetten. Documenten, handreikingen en de resultaten van het servicepunt blijven op de vertrouwde plek beschikbaar.

SECTOREN aan de slag
Daarnaast werken sectoren (bedrijfstakgroepen binnen de MBO Raad) aan de ontwikkeling van sectorale handreikingen, servicedocumenten, inspiratiedocumenten en ander materiaal dat u verder kan helpen. Neem eens een kijkje in het beschikbare materiaal!

Naar Loket keuzedelen

Nieuws

21-11-2017
Terugblik op de conferentie 'Onderweg met keuzedelen'

Bijeenkomsten

28 11
2017
Webinar over veelgestelde vragen over het examineren van keuzedelen

Document

left

right

03-11-2017
De MBO Raad heeft in samenspraak met het Steunpunt taal en rekenen mbo voor docenten en studenten een aantal clips ontwikkeld. Doel van de clips is om op een aansprekende manier mbo-studenten bewust te maken dat rekenen een belangrijk onderdeel is van hun