Invoering herziening kwalificatiestructuur

Home

Servicepunt IHKS

Dè plek voor mbo-scholen die op zoek zijn naar praktische informatie over de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur.

HOE pakken we dat aan?
Handreikingen, servicedocumenten, veel gestelde vragen en praktische tips staan allemaal op deze site. Processen die voor verschillende organisatieniveaus van belang kunnen zijn vindt u in de Procesarchitectuur Herziening.

SECTOREN aan de slag
Daarnaast werken sectoren (bedrijfstakgroepen binnen de MBO Raad) aan de ontwikkeling van sectorale handreikingen, servicedocumenten, inspiratiedocumenten en ander materiaal dat u verder kan helpen. Neem eens een kijkje in het beschikbare materiaal!

Nieuws

25-10-2016
De invoering van keuzedelen stelt scholen voor nieuwe vraagstukken. In het kader van de Examenagenda mbo heeft de MBO Raad in samenwerking met mbo-scholen handreikingen ontwikkeld. Hiermee kunnen scholen aan de slag om examens voor keuzedelen te ...

Bijeenkomsten

01 11
2016
Validering Examens MBO (kwartiermaker) organiseert regiobijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten brengt kwartiermaker Eric Jongepier u op de hoogte van de laatste stand van zaken. Ook is er volop mogelijkheid voor vragen.

Document

left

right

24-10-2016
Definitief: Een handreiking met tips en suggesties voor het opstellen van een OER voor opleidingen gebaseerd op de herziene dossiers.